Utdelning 2017


När jag gick in 2017 var utdelningsprognosen ca 21 000 kr brutto.  I siffrorna har jag inkluderat utländsk källskatt då min nätmäklare kommer se till att pengarna kommer åter, även om det tar 2-3 år.

Jag har för avsikt att pumpa in ca 260 000 kr i portföljen under 2017 och förhoppningen är därför att utdelningen närmar sig 30 000 vid årets slut (kommer även få draghjälp av att vissa värdepapper ökar sin utdelning då jag i sammanställningen använt utdelning för 2016).

Nedan bild speglar utdelning per månad och per aktie. Det går klart se att april-maj är starkaste utdelningsmånaderna och tanken är att på sikt få en jämnare utspridning och att det därmed kontinuerligt ramlar in pengar på kontot i form av utdelningar.
Jag ser fram mot att följa utdelningstillväxten på månads, kvartals och årsbasis framöver! Känns även skönt att veta att jag 2017 dubblerar utdelningen som jag erhållit under 2016, även om jag inte sätter in en enda krona till i portföljen 😀 Kommentarer