Innehav


Nedan redovisas mina innehav i portföljen. Av tabellen framgår ranking per innehav baserat på värdet och den procentuella andel per innehav i förhållande till totala portföljvärdet. I tillägg har jag adderat vilken månad som bolagen distribuerar aktieutdelning.

Jag uppdaterar i princip alltid mitt Google sheet efter varje köp jag gör så tabellen ska spegla min portfölj.


Kommentarer