Utdelning total

Nedan graf visar portföljens ackumulerade utdelningar över tid med start i början av 2016.

Kommentarer