8, 9, 12, 16, 17...

... skulle kunna vara någon av de numera vanligt förekommande tankenötter som dyker upp på sociala medier som t.ex. Facebook där man ska lista ut det bakomliggande mönstret och kunna säga vad efterföljande siffra ska bli.

I det här fallet är det dock något helt annat. Det är antalet aktieutdelningar som kommer trilla in på min kapitalförsäkring (KF) under perioden januari-maj! Då jag har en del amerikanska värdepapper, alternativt preferensaktier, i min portfölj som delar ut på månads- eller kvartalsbasis får jag regelbundet utdelningar insatta på min KF. Under 2017 räknar jag med att få inte mindre än 109 st utdelningar! I snitt kommer jag att få 10 utdelningar i månaden! Det kan jämföras med att jag får lön 12 ggr/år...

Sett till antalet aktieutdelningar och fördelning över året ser det ut såhär;

Av grafen framgår antalet utdelningar per månad (blå linje) och utdelningen i procent av totalt beräknad utdelning för 2017.

Då min aktieportfölj till stor del består av svenska värdepapper så står april och maj för de två stora utdelningsmånaderna. Under dessa två månader kommer jag att erhålla 45% av beräknad utdelning.

Vad ska jag då göra med alla dessa utdelningar? svaret är självklart, återinvestera dem i portföljen förstås!

Kommentarer