Fortsätt till huvudinnehåll

8, 9, 12, 16, 17...

... skulle kunna vara någon av de numera vanligt förekommande tankenötter som dyker upp på sociala medier som t.ex. Facebook där man ska lista ut det bakomliggande mönstret och kunna säga vad efterföljande siffra ska bli.

I det här fallet är det dock något helt annat. Det är antalet aktieutdelningar som kommer trilla in på min kapitalförsäkring (KF) under perioden januari-maj! Då jag har en del amerikanska värdepapper, alternativt preferensaktier, i min portfölj som delar ut på månads- eller kvartalsbasis får jag regelbundet utdelningar insatta på min KF. Under 2017 räknar jag med att få inte mindre än 109 st utdelningar! I snitt kommer jag att få 10 utdelningar i månaden! Det kan jämföras med att jag får lön 12 ggr/år...

Sett till antalet aktieutdelningar och fördelning över året ser det ut såhär;

Av grafen framgår antalet utdelningar per månad (blå linje) och utdelningen i procent av totalt beräknad utdelning för 2017.

Då min aktieportfölj till stor del består av svenska värdepapper så står april och maj för de två stora utdelningsmånaderna. Under dessa två månader kommer jag att erhålla 45% av beräknad utdelning.

Vad ska jag då göra med alla dessa utdelningar? svaret är självklart, återinvestera dem i portföljen förstås!

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

2018 års aktieutdelningar nu summerade

Vi lämnar ett turbulent börsår bakom oss och blickar fram mot ett spännande 2019, men först en summering av min aktieportfölj.

Aktieportföljen hade det rejält svettigt i februari och var som mest ner på -7,17% innan vinden vände och portföljvärdet peakade i oktober på 19,36%.

Därefter gick det sakta men säkert utför och på årets sista handelsdag stängde portföljen på +8,99%.

Rena berg- och dalbanan med andra ord, och speciellt december var svettig för portföljen som då backade ca 85 000 kr. Sedan jag började notera porföljvärdet på månadsbasis så är det bara vid tre tillfällen som portföljen backat och bara en gång så kraftigt som i just december.


Portföljvärdet är i och för sig intressant, men jag är mer intresserad av att se kassaflödet öka över tid då jag är en utdelningsjägare! Under 2018 så levererade portföljen strax över 50 000 kr netto (eller 52 000 kr om jag räknar med källskatt som kommer tillbaka om något år). Jämfört med 2017 är det en ökning med 76% (22 000)!


Att graferna…

kvartalets aktieutdelningar

September månad är snart över och vad passar då bättre än att summera aktieutdelningarna som portföljen levererat under kvartalet, och som givetvis återinvesterats för att hålla uppe snöbollseffekten.

För att visualisera utdelningarna per kvartal så använder jag ett stapeldiagram enligt följande och det är alltid glädjade att jämföra kvartalen över tid, det underlättar för att hålla uppe motivationen att se hur kassaflödet sakta men säkert växer i takt med att jag månadssparar och återinvesterar utdelningar.

Jämför jag Q3 med föregående år så har jag fått ca 2700 kr mer i år, vilket procentuellt är en ökning med ca 60%! Jämför jag däremot med kvartalet Q3 2016 så är det en ökning med mer än 1500%! 

Ser jag till prognosen för årets utdelningar efter att Q4 har summerats så kommer jag landa på strax över 50 000 kr vilket skulle motsvara en ökning på ca 80% mot 2017. Det går att ställa i relation till löneökningen som brukar ligga runt 2%... Känns helt OK att få två extra månadsslöner frå…

Summering mars och hägrande milstolpe

Ännu en månad har passerat och dags att summera mars. Avanzaportföljen var +2,5% mot index som stängde runt nollan. När det kommer till utdelningar så kom det in 3900:- kr på kontot som genast återinvesterades i nya aktier, allt för att hålla uppe snöbollseffekten och inkassera ännu mer i utdelningar framöver.

Jämfört med i föregående år så är det en halvering av utdelningen. Ingen fara på isen dock utan det beror på att både Handelsbanken och Swedbank delar ut i början av april i år istället för i slutet av mars 2018.

Hittills har portföljen ynglat av sig 96 813 kr från starten 2016 och nu återstår det bara ca 3200 kr innan portföljen har passerat en milstolpe! Denna milstolpe kommer att passeras under första halvan av april och denna milstolpe måste firas på något lämpligt sätt! Förslag mottages tacksamt :)