Fortsätt till huvudinnehåll

Summering av aktieportföljen 2019


2019 har nu tagit slut och därmed även ett fantastiskt börsår! Avanza-portföljen stängde på smått otroliga +30,39%.

Om det goda börsklimatet håller i sig under 2020 återstår att se men då jag mest fokuserar på aktieutdelningar och min strategi är buy and hold så gör det inte så mycket om börsen rekylerar ned, även om det säkert kommer vara psykiskt tungt om det kommer ett rejält ras.

Min portfölj består i nuläget av 51 st innehav där de tio största innehaven summerar 50% av totala värdet. De tre största innehaven sett till värdet är Formpipe Software,  Brookfield Renewable Partners och Investor. Tillsammans utgör dessa tre innehav knappt 1/3 av portföljvärdet.

Under 2020 kommer jag att fortsatt köpa på mig mer av de flesta av portföljens innehav men fokus kommer vara att utöka innehavet i XACT Högutdelande som i nuläget enbart utgör 1,8% av portföljen. Målsättning får bli att XACT Högutdelande framöver ska vara ett av portföljens större innehav och utgöra 5-10% av portföljen framöver.
Aktieportföljens alla innehav går att se här.

Genom att ha många olika innehav i portföljen minskar beroendet av enskilda innehav och därmed bolagsrisken. Samma sak gäller även vilken bransch/sektor som innehaven verkar inom, tex har man köpt många olika innehav i en och samma bransch så (tex fastighetsbranschen) så har man en högre portföljrisk än om man köper innehav som är verksamma inom olika branscher.

I min portfölj väger Financial Services, Technology och Real Estate tyngst. Dessa tre sectorer utgör ca 60% av portföljen. I Finacial Services finns mina investmenbolag, banker och även försäkringsbolag. Inom Technology väger Formpipe Software tungt följt av Microsoft och Real Estate utgörs av de olika fastighetsbolag som jag har.


Basen i min portfölj utgörs såklart av innehav som handlas i SEK men då många fina bolag även finns utanför Svea rikes gränser så kan jag inte motstå frestelsen att köpa på mig av dessa. Min plan framöver är att innehaven som handlas i SEK ska utgöra ca 60% av portföljen för att inte ha så hög valutarisk. Detta skulle då innebära att aktieutdelningarna minskar om svenska kronan skulle stärkas rejält mot USD eller EUR. Årets mottagna aktieutdelningar landar strax på ca 56 000 och portföljen har hittills delat ut 145 000 kr under de fyra första åren. Då snöbollseffekten så sakteliga kommit igång så hoppas jag att kunna passera 200 000 kr innan 2020 är över vilket borde vara möjligt om inte några fler av portföljens innehav sänker sina utdelningar (Sampo/Nordea och Swedbank har redan flaggat för sänkta utdelningar baserat på 2019). Om Formpipe Software får för sig att sänka utdelningen så är målet definitivt kört då dess utdelning utgör ca 12% av årets utdelningar (ref det här med bolagsrisk...).


Årets första utdelningar har redan trillat in på kontot då jag har några nordmerikanska innehav som delar ut på årets sista dag. Detta tillsammans med utdelning från Klövern (3/1) gör att jag räknar med att ha fått in nästan 2000 kr innan årets första vecka är över. Magiskt!


Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Äntligen!

I början av 2016 bestämde jag mig. Jag skulle börja bygga upp en aktieportfölj på allvar, inte spontanhandla aktier med jämna mellanrum utan någon direkt tanke eller långsiktig plan som jag tidigare gjort.


Min strategi bestod av att köpa på mig aktier i stabila bolag som historiskt gått med vinst och även delat ut en del av denna vinst till sina aktieägare. Min målsättning var att investera 1,2 Mkr till 2019-12-31 för att på så sätt få aktieutdelningar på 60 000 kr under 2020 (jag antog att jag skulle få en direktavkastning på 5% och därav kom jag fram till att 1,2 Mkr behövdes).

Om jag skulle lyckas med mitt mål att få 60 000 kr i aktieutdelning så vill jag minnas att det skulle motsvara två genomsnittslöner (baserat på 2016) och det tyckte jag kändes som ett rimligt mål.

Sagt och gjort.

Varje månad förde jag över pengar så fort lönen kommit in på kontot och räkningarna var betalda. För att hålla sparmotivationen uppe så satte jag upp en hemsida ( som du just nu är inne och läser …

Milstolpe passerad i april!

Så var dagen som jag längat efter ett tag nu kommen!

Dagen då portföljens totala utdelningar från 2016 (när jag på allvar började bygga upp min utdelningsportfölj) passerade 100 000 kr!

Första året fick jag strax över 10 000 kr i utdelningar och 2019 räknar jag att ha fått ca 55 000 kr när året väl summeras. Det motsvarar en CAGR (Compound Annual Growth Rate) på 73%! I nedan graf har jag summerat de årliga utdelningarna samt vad som hittills kommit in på kontot under 2019.
Att se utdelningarna växa sakta men säkert tycker jag känns helt fantastikt roligt och mitt val av strategi (dvs köpa aktier som ger utdelning) känns helt rätt! Det är inte snabbaste vägen att bli rik men jag skyndar hellre långsamt och till relativt låg risk än att kortsiktigt försöka pricka in aktier som jag hoppas öka snabbt i värde efter köp.

Nu när snöbollseffekten kommit igång så sakteliga kommer jag nå min nästa milstolpe, dvs bryta nästa 100 000 kr-gräns under 2020 vilket innebär att tiden för att skrapa iho…

Summering mars och hägrande milstolpe

Ännu en månad har passerat och dags att summera mars. Avanzaportföljen var +2,5% mot index som stängde runt nollan. När det kommer till utdelningar så kom det in 3900:- kr på kontot som genast återinvesterades i nya aktier, allt för att hålla uppe snöbollseffekten och inkassera ännu mer i utdelningar framöver.

Jämfört med i föregående år så är det en halvering av utdelningen. Ingen fara på isen dock utan det beror på att både Handelsbanken och Swedbank delar ut i början av april i år istället för i slutet av mars 2018.

Hittills har portföljen ynglat av sig 96 813 kr från starten 2016 och nu återstår det bara ca 3200 kr innan portföljen har passerat en milstolpe! Denna milstolpe kommer att passeras under första halvan av april och denna milstolpe måste firas på något lämpligt sätt! Förslag mottages tacksamt :)