Fortsätt till huvudinnehåll

Aktieutdelning juni


Kort summering av juni månad. Avanza-portföljen stängde på 3,26% mot SIX30RI som stängde på -0,68%. Dragloket i portföljen är återigen Formpipe som håller sig stabil även vid generella nedgångar.

Juni månad är annars en svag månad när det kommer till aktieutdelning, ca 1100 kr kom in på kontot. Inte många korvören men får glädjas åt att det är en dubblering mot juni föregående år då portföljen delade ut 500 kr. Kul att se effekt från att konstant föra över pengar till portföljen och se kapitalet sakta men säkert över tid.

De köp jag gjorde under juni presenteras nedan, det blev en del småköp då jag har svårt att låta bli att omsätta utdelning som kommer in på kontot direkt. Därav småduttande i Castellum och Trelleborg tex.

Row Labels Sum of Antal Sum of Belopp
Castellum 3 434
HOLM B 5 1 017
INVE A 16 5 748
K2A PREF 3 857
NCC B 11 1 648
NorthWest Healthcare Properties REIT 50 3 853
Oriflame Holding 10 3 076
SAGA PREF 25 885
Trelleborg B 2 399
Grand Total 125 17 917

De månatliga insättningarna till portföljen har hittills legat på mellan 5-15 000 sedan uppstart 2016 men då MR Vågavaralångsiktig väntar barn med sin fantastiska Fru vilken minut som helst (50% organisk tillväxt då vi går från att vara två till att bli tre) kommer det även innebära mindre pengar till portföljen framöver. Dock har portföljen börjat generera ett bra kassaflöde och detta kommer fortsatt att återinvesteras så snabbt pengarna kommit in på kontot och kanske i företag som tillverkar blöjor för att tillbaka lite på investerat kapital kommande år på just blöjor... 

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

2018 års aktieutdelningar nu summerade

Vi lämnar ett turbulent börsår bakom oss och blickar fram mot ett spännande 2019, men först en summering av min aktieportfölj.

Aktieportföljen hade det rejält svettigt i februari och var som mest ner på -7,17% innan vinden vände och portföljvärdet peakade i oktober på 19,36%.

Därefter gick det sakta men säkert utför och på årets sista handelsdag stängde portföljen på +8,99%.

Rena berg- och dalbanan med andra ord, och speciellt december var svettig för portföljen som då backade ca 85 000 kr. Sedan jag började notera porföljvärdet på månadsbasis så är det bara vid tre tillfällen som portföljen backat och bara en gång så kraftigt som i just december.


Portföljvärdet är i och för sig intressant, men jag är mer intresserad av att se kassaflödet öka över tid då jag är en utdelningsjägare! Under 2018 så levererade portföljen strax över 50 000 kr netto (eller 52 000 kr om jag räknar med källskatt som kommer tillbaka om något år). Jämfört med 2017 är det en ökning med 76% (22 000)!


Att graferna…

kvartalets aktieutdelningar

September månad är snart över och vad passar då bättre än att summera aktieutdelningarna som portföljen levererat under kvartalet, och som givetvis återinvesterats för att hålla uppe snöbollseffekten.

För att visualisera utdelningarna per kvartal så använder jag ett stapeldiagram enligt följande och det är alltid glädjade att jämföra kvartalen över tid, det underlättar för att hålla uppe motivationen att se hur kassaflödet sakta men säkert växer i takt med att jag månadssparar och återinvesterar utdelningar.

Jämför jag Q3 med föregående år så har jag fått ca 2700 kr mer i år, vilket procentuellt är en ökning med ca 60%! Jämför jag däremot med kvartalet Q3 2016 så är det en ökning med mer än 1500%! 

Ser jag till prognosen för årets utdelningar efter att Q4 har summerats så kommer jag landa på strax över 50 000 kr vilket skulle motsvara en ökning på ca 80% mot 2017. Det går att ställa i relation till löneökningen som brukar ligga runt 2%... Känns helt OK att få två extra månadsslöner frå…

Summering mars och hägrande milstolpe

Ännu en månad har passerat och dags att summera mars. Avanzaportföljen var +2,5% mot index som stängde runt nollan. När det kommer till utdelningar så kom det in 3900:- kr på kontot som genast återinvesterades i nya aktier, allt för att hålla uppe snöbollseffekten och inkassera ännu mer i utdelningar framöver.

Jämfört med i föregående år så är det en halvering av utdelningen. Ingen fara på isen dock utan det beror på att både Handelsbanken och Swedbank delar ut i början av april i år istället för i slutet av mars 2018.

Hittills har portföljen ynglat av sig 96 813 kr från starten 2016 och nu återstår det bara ca 3200 kr innan portföljen har passerat en milstolpe! Denna milstolpe kommer att passeras under första halvan av april och denna milstolpe måste firas på något lämpligt sätt! Förslag mottages tacksamt :)