Fortsätt till huvudinnehåll

Aktieutdelningarna ökade med 25%

Januari månads aktieutdelningar summerades till 1242kr vilket var 25% upp jämfört med januari 2017! Härligt att se att min aktieportfölj hela tiden genererar utdelningar som genast investeras i nya aktier vilket gör att utdelningarna kommer fortsätta öka framöver! Känns helt rätt för mig att investera i utdelningsaktier och se förmögenheten öka sakta men säkert. Bara lite synd att jag inte började investera i utdelningsaktier långt tidigare...

Annars bjöd januari på minskat portföljvärde, Avanzaportföljen stängde på -3% vilket var klart sämre än index som stängde på 1%. Att portföljvärdet går upp eller ner ligger i linje med börsens natur och givet den långa börsuppgången så borde det komma en korrigering vilket gör att portföljvärdet minskar rejält vilket säkert kommer vara jobbigt rent mentalt då jag inte upplevt en kraftig börsnedgång sedan jag började spara seriöst i aktier.

Men vad som känns bra är att jag har en tydlig strategi att varje månad investera i stabila bolag och den rutinen sitter numera i ryggraden och då jag bara köper utdelningsaktier så kommer direktavkastningen öka då aktiekurserna faller, vilket oxå gör det lättare att hålla fast i min strategi.

Passade på att öka i Skanska och Intrum i januari efter att de presenterat sina rapporter och då föll kraftigt kursmässigt. Tog även in en ny preff till portföljen, SAGAX pref då jag gillar att få utdelningar kvartalsvis och min förhoppning är att över tid få till ett kassaflöde där jag varje månad får några tusenlappar i utdelning. Då passar preffar bra även om jag går miste om utdelningsökningar över tid. Hela månadens inköp summeras nedan;

Row Labels Sum of Antal Sum of Belopp
SKA B 23 3 301
SAMPO 7 3 229
INTRUM 10 2 956
SWED A 10 2 015
INWI 18 1 531
SHB B 10 1 179
INVE A 2 771
SAGA REF 16 542
Grand Total 96 15 524


Nu ser jag fram mot nya utdelningar i februari och jag har redan fått första utdelningen för månaden då AT&T precis delat ut! Katjing!Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

2018 års aktieutdelningar nu summerade

Vi lämnar ett turbulent börsår bakom oss och blickar fram mot ett spännande 2019, men först en summering av min aktieportfölj.

Aktieportföljen hade det rejält svettigt i februari och var som mest ner på -7,17% innan vinden vände och portföljvärdet peakade i oktober på 19,36%.

Därefter gick det sakta men säkert utför och på årets sista handelsdag stängde portföljen på +8,99%.

Rena berg- och dalbanan med andra ord, och speciellt december var svettig för portföljen som då backade ca 85 000 kr. Sedan jag började notera porföljvärdet på månadsbasis så är det bara vid tre tillfällen som portföljen backat och bara en gång så kraftigt som i just december.


Portföljvärdet är i och för sig intressant, men jag är mer intresserad av att se kassaflödet öka över tid då jag är en utdelningsjägare! Under 2018 så levererade portföljen strax över 50 000 kr netto (eller 52 000 kr om jag räknar med källskatt som kommer tillbaka om något år). Jämfört med 2017 är det en ökning med 76% (22 000)!


Att graferna…

kvartalets aktieutdelningar

September månad är snart över och vad passar då bättre än att summera aktieutdelningarna som portföljen levererat under kvartalet, och som givetvis återinvesterats för att hålla uppe snöbollseffekten.

För att visualisera utdelningarna per kvartal så använder jag ett stapeldiagram enligt följande och det är alltid glädjade att jämföra kvartalen över tid, det underlättar för att hålla uppe motivationen att se hur kassaflödet sakta men säkert växer i takt med att jag månadssparar och återinvesterar utdelningar.

Jämför jag Q3 med föregående år så har jag fått ca 2700 kr mer i år, vilket procentuellt är en ökning med ca 60%! Jämför jag däremot med kvartalet Q3 2016 så är det en ökning med mer än 1500%! 

Ser jag till prognosen för årets utdelningar efter att Q4 har summerats så kommer jag landa på strax över 50 000 kr vilket skulle motsvara en ökning på ca 80% mot 2017. Det går att ställa i relation till löneökningen som brukar ligga runt 2%... Känns helt OK att få två extra månadsslöner frå…

Summering mars och hägrande milstolpe

Ännu en månad har passerat och dags att summera mars. Avanzaportföljen var +2,5% mot index som stängde runt nollan. När det kommer till utdelningar så kom det in 3900:- kr på kontot som genast återinvesterades i nya aktier, allt för att hålla uppe snöbollseffekten och inkassera ännu mer i utdelningar framöver.

Jämfört med i föregående år så är det en halvering av utdelningen. Ingen fara på isen dock utan det beror på att både Handelsbanken och Swedbank delar ut i början av april i år istället för i slutet av mars 2018.

Hittills har portföljen ynglat av sig 96 813 kr från starten 2016 och nu återstår det bara ca 3200 kr innan portföljen har passerat en milstolpe! Denna milstolpe kommer att passeras under första halvan av april och denna milstolpe måste firas på något lämpligt sätt! Förslag mottages tacksamt :)