återföring av utländsk källskattI spåren av Petruskos avslöjande  om att kunder hos Avanza som äger utländska aktier i en kapitalförsäkring endast får tillbaka 91% av dragen källskatt har jag bestämt mig för att återigen aktivera Nordnet efter att först ha säkerställt att 100% av dragen källskatt återförs hos Nordnet genom att kontakta deras kundtjänst, där svaret lyder:

Hej,
Avanza använder som jag förstått det en genomsnittsmetod om de inte får tillbaks 100% av skatten. Det innebar att deras kunder bara fick 91% åter. Vi har också använt oss av genomsnittsmetod hittills. Men det har inte varit ett problem eftersom vi får 100% åter. Det ska ha att göra med att vi har en bättre lösning med utländska depåbanker än Avanza på den här punkten. Skulle det dock bli så att vi får tillbaka 100% så har vi möjlighet att överge genomsnittsmetoden och göra en individuell kvotberäkning istället


Klurade en del innan jag slutligen valde att gå tillbaka till Nordnet och det tar emot något fruktansvärt då jag tycker att gränssnitt i Nordnets app och hemsida är bedrövligt i jämförelse med Avanza, men det var ett principbeslut. Förhoppningsvis kommer Avanza med åtgärder framöver som möjliggör att 100% av källskatten återförs (samt att Nordnet gör om sitt gränssnitt...).

Så jag kommer ligga kvar med befintlig portfölj hos Avanza och utdelning som trillar in löpande på Avanza kommer jag återinvestera i portföljen men då enbart i svenska värdepapper. Då Nordnet inte tar ut något courtage på köp av svenska värdepapper upp till ett värde av 80 000 så kommer jag sannolikt sätta in mestadels av framtida insättningar hos just Nordnet.

Min tanke var tidigare att jag enbart skulle använda Avanza som nätmäklare fram tills den dag då portföljvärdet överskred 1 MSEK för att sprida riskerna, men nu då tanken är att ha en del utländska aktier så snabbades beslutet på trots att det blir lite meckigt att hålla track på portföljerna. Som tur är löser Google spreadsheets de allra flesta av problemen.


Kommentarer