Utdelning per månad

En trevlig graf att titta på är den beräknade utdelningen som jag förväntas att få per månad. Som framgår av grafen så är april/maj starka utdelningsmånader medan januari, juni och december hittills är svaga. Min ambition är att få ett jämnare cash flow fördelat över årets månader med då tyngdpunkten av portföljen utgörs av svenska innehav som delar ut en gång per år så kommer april/maj även fortsättningsvis vara de två starkaste månaderna.

Kommentarer